מוגבל בעבודה?!

לא אני!

אנשים עם מוגבלות ומעסיקים חברתיים

תודה גדולה לכל מאות משתתפי הכנס ומחפשי העבודה, לעשרות החברות שהקימו דוכנים והציעו מגוון רחב של משרות ולכל הצוות הנהדר שתמך ועזר להוציא לפועל את הכנס המוצלח!

" פועלים לשינוי "

נורית פלג וולברג וטלי אבהר

מוגבל? מי מוגבל?!

 4/10/2018 באוניברסיטת ת"א

תודה גדולה לכל מאות משתתפי הכנס ומחפשי העבודה, לעשרות החברות שהקימו דוכנים והציעו מגוון רחב של משרות ולכל הצוות הנהדר שתמך ועזר להוציא לפועל את הכנס המוצלח!

" פועלים לשינוי "

נורית פלג וולברג וטלי אבהר

תודה לכל מאות המשתתפים! נתראה בכנס הבא!

המלאי מוגבל ירי תעסוקתי לאנשים עם מוגבלויות
המלאי מוגבל ירי תעסוקתי לאנשים עם מוגבלויות

נותני חסות ראשיים:

חברות משתתפות